Ons kantoor


Adres:          Julianastraat 43

5104ER Dongen

Postadres:   Postbus 83

5100AB Dongen

Telefoon:     0162-312490
06 Kees:      06 102 63 072
06 Terry:      06 110 94 217

Wij willen u vragen eerst het gewone telefoonnummer te proberen, alvorens u één van de 06-nummers belt.

E-mail algemeen:
dongen.ass@planet.nl

Openingstijden kantoor:
Ons kantoor is geopend van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 12:00 uur en van 13:30 tot 17:00 uur. Voor de avonduren maakt u een afspraak en in het weekend zijn wij telefonisch altijd bereikbaar.Ontwerp door Logo4Life

De verzekeringsagent

 

Een onafhankelijke verzekeringsagent biedt u deskundigheid

en gemak. Dankzij zijn kennis, ervaring en overzicht van de

complete markt, weet uw verzekeringsagent precies welke

financiële producten het beste aansluiten bij uw persoonlijke

omstandigheden en wensen.


Verhuizen?


Gaat u verhuizen? Wat verandert er precies voor u en misschien zoekt u een nieuwe hypotheek ?. Bel ons


Schade?


Heeft u schade? Wij nemen uw zorg over en gaan voor u aan de slag !

Diensten

 

Verzekeringen Zakelijk en Particulier

Hypotheken (Download hier ons dienstverleningsdocument)

Financieringen

Employee Benefits

Bancaire Diensten

 

Wij kunnen onze cliënten behulpzaam zijn op een breed terrein van financiële diensten.

 

Analyse van uw wensen

Wij maken een inventarisatie van uw huidige verzekeringspakket. Hierbij adviseren wij u welk deel van de risico’s u zou kunnen verzekeren en welke risico’s u wellicht voor eigen rekening kunt nemen.

 

 

Alternatieven waar u uit kunt kiezen

Wij lopen met u de belangrijkste voorwaarden door tussen gelijksoortige, concurrerende verzekeringsproducten. Wij geven hierbij ons advies teneinde u te helpen bij de keuze van voorwaarden zodat deze goed aansluiten bij uw wensen en omstandigheden.

 

 

Aanvraag van de verzekering

Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering en helpen u met het tijdig opzeggen van bestaande verzekeringen die elders lopen.

 

 

Verzorgen van voorlopige dekking

Indien noodzakelijk en gewenst besteden wij aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen. Echter niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen overigens bereid voor deze periode voorlopige dekking te verlenen.

 

 

Controle verzekeringsdocumenten

Wij controleren met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld. Samen met u letten wij erop dat u niet te veel, maar ook niet te weinig verzekert. In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is.

 

 

Controle premietarief

Over de verzekering die u afgesloten heeft, bent u een premie verschuldigd. Wij controleren of de verzekeringsmaatschappij de juiste tarieven voor u hanteert.

 

 

 

Archivering

Wij archiveren alle stukken die op u betrekking hebben in een persoonlijk dossier.

Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld.

 

 

Beheer van de verzekering die u heeft gesloten

Omdat u ons heeft gevraagd uw belangen op het gebied van verzekeringen te behartigen, zien wij het als een belangrijke taak ervoor te zorgen dat de verzekering ook op langere termijn blijft aansluiten bij uw wensen. Er kunnen wijzigen ontstaan in uw persoonlijk situatie die gevolgen hebben voor de aard van de dekking. Wij wijzen u erop dat wij alleen uw verzekeringen kunnen aanpassen indien u ons hierom verzoekt en ons informeert over de wijzigingen in uw situatie.

 

 

Verzorgen van de uitkering

Er kan een moment aanbreken dat u een beroep moet doen op de verzekering. Dat kan zijn na een schade, ongeval of bij een overlijden. Namens u of samen met u zullen wij die maatregelen nemen die nodig zijn om een spoedige en correcte schadeafwikkeling mogelijk te maken. Wij zullen tijdens deze afwikkeling uw belangen behartigen.